Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Пересісти з коня на корову

(японська)

В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою

(козацька)