Кобила за ділом, а лоша без діла

(народна)

Не можна одночасно на двох конях сидіти

(народна)

Не за те кобилу б'ють, що ряба, а за те, що везти не хоче

(народна)