Щастя з нещастям в однім возі їздять

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)

Не нагодуєш коня - далеко не поїдеш

(народна)