Кінь пізнається в їзді, а товариш - в біді

(козацька)

Баба з воза - кобилі легше

(народна)

Даси коневі полови - будеш робить поволі

(народна)