Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Батько іде хай орати: його коні знають, а я піду до корчми - мене там чекають

(білоруська)

Хромому коню - костиль не подможе

(народна)