Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

На коні сидить і коня глядає (шукає)

(гуцульська)

Гладь коня вівсом, а не батогом

(народна)