Козак сам не їсть, а коня накормить

(козацька)

Не можна одночасно на двох конях сидіти

(народна)

Худого коня не виправить і вуздечка с насічкою

(народна)