Козак без коня, що воїн без пістоля

(козацька)

Брехач з комара зробить коня

(народна)

Старий кінь не заблукає

(японська)