Кобила за вовком гналась та вовкові в зуби попалась

(народна)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)

Коневі овес не тяжкий

(народна)