Куди кінь з копитом, туди й рак з клешнею

(народна)

Коли він на коні, то й рідного батька не пізнає

(азербайджанська)

Кінь - турок, холоп - мазурок, шапка - магерка, шабля - венгерка!

(польська)