Кінь свині не товариш

(закарпатська)

Без коня немає й козака

(козацька)

Добрий козак баче, де отаман скаче

(козацька)