Дарованому коню в зуби не заглядають

(народна)

Вся рідня не вартує коня

(козацька)

Був кінь, та з'їздився

(народна)